Resultat från min senaste hårmineralanalys

Posted on Posted in Hälsa

Jag har gått en kurs för att kunna jobba med hårmineralanalyser (HMA). Du kan köpa din analys hos mig, just nu ger jag lite rabatt så passa på.

I samband med att jag gick kursen så klippte vi även håret på varandra och gjorde en analys. Jag gjorde en analys i september (läs mer här) och därför kändes det extra kul att göra en ny analys. Egentligen bör man göra om analysen efter 4 till 6 månader, men eftersom jag visste att jag skulle få göra en analys under utbildningen kändes det onödigt att göra en i februari/mars.

Rapporten man får består av ca 12 sidor men nu laddar jag bara upp några bilder här.

Först från analysen i september 2016.

HMA

 

Och från min senaste analys i maj 2017.
hma-maj17

Vad visar diagrammen egentligen?

Vi kan börja med att titta på “toxic elements”, diagrammet till höger. Redan vid förra analys hade jag inte särskilt stor belastning av tungmetaller, men denna gång ser det ännu bättre ut. Uran, arsenik och kvicksilver har minskat tydligt vilket jag är jätteglad över. Vad det beror på? Jag vet ju inte helt hundra varför jag nu har mindre av dessa ämnen i kroppen. Har kroppen blvit bättre på att eliminera dessa ämnen? Det kan bero på att vi skaffat en filterkanna till kranvattnet. Jag försöker att filtrera allt vatten jag dricker och använder i matlagning. Jag äter även mindre tonfisk på burk än jag gjorde i somras och i höstas (tonfisk kan innehålla mycket kvicksilver).

“Nutritional elements” visar hur mycket av de olika mineralerna som finns i kroppens vävnader. Som jag skrivit i tidigare inlägg om HMA så är det egentligen mest förhållandet mellan de olika mineralerna som är av intresse.

Därför en bild på det. Till vänster hösten 2016, till höger maj 2017.
jamforelse-ratios

 

Kalcium/fosfor har ökat ganska mycket. Teorin är att förhållandet mellan dessa två mineraler visar tempot på ämnesomsättningen. Till skillnad från den första analysen jag gjorde visar min mineralprofil att jag har långsam ämnesomsättning. Mina förråd av kalcium och magnesium är relativt sett större än de av fosfor, natrium och kalium. Kalcium, magnesium och koppar anses vara dämpande och ses ofta vara ansamlade i vävnader hos personer med långsam ämnesomsättning, så som i min analys.

Själv undrar jag vad som lett till att jag har mer kalcium i vävnaderna nu än i höstas. Jag äter inte särskilt kalciumrik kost och tar inte heller kosttillskott innehållande kalcium. Jag har fått lära mig att kalciumabsorption i tarmen påverkas av vitamin D, kalcitonin och ett paradhormon som heter PTH. Dessa ämnen påverkar också upptaget av fosfor.
Kalcium har förmågan att trycka ner kroppens energiproducerande körtlar, dvs sköldkörteln och binjurarna. När sköldkörteln och binjurarna är lite trötta och arbetar långsammare minskas utsöndringen av kalcium = kroppen sparar mer kalcium i vävnaderna. Det är alltså en ond cirkel man hamnat i. Också östrogen har den effekten. Jag vet att jag är östrogendominant (har mer östrogen i förhållande till progesteron) så då kan det vara en bidragande faktor.

I diagrammet syns tydligt att stapeln för natrium/kalium sjunkit. Det beror på att halten natrium sjunkit rejält. Natrium och kalium kallas också för elektrolyter och dessa är bland annat viktiga för att nervsignaler ska kunna ledas genom kroppen. Elektrolyterna styr också vätskebalansen i kroppen. Hur exakt vätskebalansen regleras kräver ett eget inlägg. Det är en process där natrium och kalium (och även klor) är inblandade samt en rad olika hormoner. Genom att öka suget för salt kan kroppen reglera intaget av natrium, till exempel när man svettas mycket ökar saltsuget. Lägre aktivitet i binjurarna och sköldkörteln är kopplad till mindre mängd elektrolyter i kroppen. Protein- och näringsbrister samt hormonella obalanser påverkar mängden elektrolyter i kroppen.

Kalcium/kalium stapeln har ökat rejält vilket beror främst på att mängden kalcium i min kropp har ökat. En hög kvot mellan dessa två mineraler tyder ofta på en underfunktion i sköldkörteln. Vanliga symptom är känslighet för kyla, torr hud, trötthet och nedstämdhet.

Zink/koppar återspeglar förhållandet mellan progesteron och östrogen i kroppen. Mängden koppar i min kropp har ökat och det trots att jag undviker mat som innehåller mycket koppar och filtrerar mitt dricksvatten. Intressant är att förhöjda kopparvärden ofta ses i samband med candidaöverväxt och överväxt av andra jästsvampar. (mer om det i ett kommande inlägg om just candida)

Ett lågt förhållande mellan natrium och magnesium ger ofta symptom som torr och känslig hud, trötthet, allergier och även minskad motståndskraft alltså nedsatt immunförsvar.

Kalcium och  magnesium styrs av vitamin B6. När man har brist på B6 hålls kalcium kvar i kroppen samtidigt som magnesium utsöndras och därför antyder mitt analyssvar att jag behöver ta mer vitamin B6, vilket jag redan börjat med i oktober. Det kan förklara att kvoten minskat något.

Kvoten mellan järn och koppar har inte förändrats nämnvärt. Det skulle vara fördelaktigt för min hälsa om kvoten ökade för att en låg kvot är förknippad med störd omsättning av järn. Koppar kan minska kroppens järnabsorbtion och därmed förhindra att kroppen kan tillgodogöra sig järnet som finns i kosten.

 

Det här är bara en kort genomgång av mitt eget analyssvar. Jag tycker att det är väldigt fascinerande att jag kan se samband mellan olika symptom jag upplever och mineralhalterna i min kropp.
En HMA kan även hjälpa att förebygga besvär, om man till exempel ser att kalcium/magnesium är förhöjd så kan man börja med B6 tillskott och förebygga brist.

Några mindre kostförändringar i kombination med rätt kosttillskott kommer förhoppningsvis förbättra mina obalanser. Obalanserna jag hade i september kvarstår till viss del vilket beror bland annat på att jag mest fokuserat på att eliminera candidaöverväxt och inte har följt alla råden jag fått i samband med analysgenomgången. Jag började dock med B6, det har gett resultat. Också har ju mängden tungmetaller i min kropp minskat ytterligare. Det blir dock tydligt för mig hur viktigt det är att följa råden man får av labbet. De vet ju vad de rekommenderar med all den erfarenhet de samlat genom att göra tusentals analyser från 46 olika länder varje dag. Jag kommer göra en omanalys om ca ett halvår och då ska det bli riktigt spännande att se resultatet.

Vill du också göra en hårmineralanalys så kan du läsa mer här!

 

2 thoughts on “Resultat från min senaste hårmineralanalys

  1. Har du kopparspiral? Med tanke på de jöga kopparnivåerna. Tar du zinktillskott? Måga verkar ta det för att dämpa symptom

    1. Hej Karin!
      Nej, jag har inte spiral och har inte haft det heller. Höga kopparnivåer är också vanliga vid obalans mellan östrogen och progesteron, vilket jag har. Även dricksvatten kan innehålla koppar. Och jag åt mycket avokado en period innan analysen.
      Zink är ju en antagonist till koppar, därför är det vanligt att ta det vi kopparöverskott. Jag valde att följa de rekommendationerna som labbet ger i samband med analysen och mina symptom har förbättrats väldigt tydligt 🙂 Samtidigt har jag en bra bit kvar att gå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *