Allmänna villkor

  • Alla råd som fås via hemsidan www.balancedliving.today och under samtal med Nadine Huchthausen ersätter inte behandling och rådgivning av medicinsk personal.
  • Jag är medveten om att råd om kost, kosttillskott och andra livsstilsåtgärder från Nadine Huchthausen inte ersätter läkemedel eller rekommendationer från läkare och annan medicinsk personal.
  • Jag intygar att jag lämnar sanningsenlig och komplett information om min hälsa till Nadine Huchthausen. Detta gäller exempelvis inför kostrådgivning eller hårmineralanalys.
  • Jag tar fullt eget ansvar för de livsstilsförändringar jag gör utifrån de råd jag erhållit från Nadine Huchthausen.
  • Jag godkänner att fakturor för de tjänster jag köper skickas till mig via e-post.
  • Jag godkänner att fakturor skall betalas inom 10 dagar. För fakturor som inte betalas i tid tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr för varje enskild påminnelse. Det tillkommer en dröjsmålsränta på 12%.
  • Bokad konsultation (eller genomgång av hälsotest/hårmineralanalys) måste vid förhinder avbokas senast 24 timmar innan bokad tid. Vid avbokning därefter debiteras kunden full kostnad.

Läs även företagets integritetspolicy